سال نو
ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ فروردین ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

پروردگارا "تورا سپاس میگویم "

برای تمام نعماتی که امسال به من ارزانی داشتی

برای تمام روزهای آفتابی و برای تمام روزهای غمگین ابری و بارانی

برای غروبها ی آرام و شبهای تاریک و طولانی

تورا شکر میگویم برای سلامتی و بیماری *برای غمها وشادیها ئی که امسال به من عطا کردی .

تو را شکر میگویم برای تمام چیزهای که مدتی به من قرض دادی و سپس باز پس گرفتی .

خدایا :شکرت برای تمام لبخند های محبت بار *دستان یاری رسان *برای همه آن عشق و محبت و چیز های شگفت انگیزی که دریافت کردم .

خدایا :تورا شکر میگویم برای تنهاییم /برای شغلم /برای مسائل و مشکلاتم /برای تردیدها و اشکهایم /چرا که همه اینها مرا به تو نزدیکتر کرد .

تورا شکر میگویم برای تدتوم حیاتم *برای اینکه سرپناهی در اختیارم نهادی برای غذایم و برای بر آورده کردن تمام نیازم

"امسال چه چیز در انتظارم است؟"

پروردگارا :همان را میخواهم  که تو برایم خواسته ای .

تنها از تو میخواهم :

آنقدر به من ایمان عطا کنی تا در هر آنچه بر سر راهم قرار میدهی تو را ببینم و خواستت را .

آنقدر امید و شجاعت تا ناامید نشوم و آنقدر عشق و محبت تا هر روز بیش از روز قبل عشق نسبت به خودت و آنان که در اطرافم هستند نثار کنم .

پروردگارا به من بردباری /فروتنی/و تسلیم و رضا عنایت فرما .

پروردگارا:به من قلبی فرماندار /گوشی شنوا/ذهنی هوشیار/و دستانی ساعی عنایت فرما تا بتوانم تسلیم رضایت گردم و آنچه را که به کمال برایم خواسته ای بپذیرم

آمین یا رب العالمین