مجلس و مونس
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غزه مسئله آموز صد مدرس شد

به صدر مصطبه ای ام می نشاند اکنون دوست

گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد

طرب سرا ی محبت کنون شود معمور

که طاق ابروی یا رمنش مهندس شد .

                                                          

                                                      " حضرت حافظ"