اندیشه


اگر از بخشی از زندگی خود راضی هستید؛ تفکری که در آن بخش از زندگی به کار برده اید مثبت بوده است . اگر از بخش ها ی دیگر ناراضی هستید ؛ در این صورت احتمالش هست که اندیشه شما در آن بخش منفی بوده است . اما می توان افکار را تغییر دهیم و چون به این مهم برسیم زندگیمان تغییر میکند .

اندیشه اگر تاکید شود می تواند به آگاهی بیا نجامد و آگاهی اگر دوام بیاورد می تواند مترتب آثار فیزیکی گردد.

برای مثال ؛ : اگر همچنان به ثروت بیاندیشید و ابرام کنید ؛ در شما یک آگاهی از ثروت تولید می شود و این آگاهی تولید مظاهری فیزیکی از ثروت میکند ؛ خانه- اتومبیل - پول نقد ......

اما کسی می گفت "پولی در بساط ندارم ؛ با این حال همیشه نگران هستم ". این شخص در واقع موضوع مورد اشاره را به طریق عکس ثابت می کرد .

نگرانی نوعی هراس است  و در این خصوص ترس از فقر است  . این شخص با اندیشیدن پیوسته به فقر در خود آگاهی از فقر تولید کرده بود که به جای هر چیز ؛ صورت حساب و هزینه ها در آن جای گرفته بود و حاصل آنهم نگرانی بیشتر بود که فقر بیشتری تولید می کرد .

افکار مثبت نتایج مثبت تولید می کنند : عشق_  توجه _ محبت _ سلامتی _ ثروت _ خوشبختی _ موفقیت _تنعم و غنا .

افکار منفی نتایج منفی بر جا می گذارند: بی توجهی _ بی تفاوتی _ ناراحتی _ فقر و فلاکت _ ترس _ فقدان و بیزاری

افکار واقعیت فیزیکی ما را  می سازند ؛ البته این مهم به یک چشم بر هم زدن ودر چند لحظه  اتفاق نمی افتد  بلکه با مداومت و به مرور زمان بدست می اید . به هر جانب که نگاه کنید به آن سمت می روید . این میل ماست اما اینکه چگونه برویم راههای زیادی وجود دارد .


 

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
مسافر

نگاه زیبایی است. اگر با شناخت باشد به آرامش منجرمی شود .

بهار

سلام نغمه جان خیلی عالی بود . واقعا همانقدر که نوع فکر و اندیشه ی ما مهم است همانقدر هم راهی را که برای رسیدن به آن برمی گزینیم از اهمیت برخوردار است .... یک فکر و هدف ارزشمند باید راه مناسب خود را هم داشته باشد . [گل]

دوستداران فیلم زینب

سلام روزتان بخیر بسیار مطلب خوب و سازنده ای بود. موفق و پیروز باشید

دوستداران فیلم زینب

سلام روزتان بخیر بسیار مطلب خوب و سازنده ای بود. موفق و پیروز باشید